Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 1.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 1.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 68.79 m²
 • 1.29 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 121.1 m²
 • 5.75 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 227.1 m²
 • 18 tỷVND
F
 • 6
 • 6
 • 80 m²
 • 5.3 tỷVND