Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.25 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.6 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.3 tỷVND