Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 4.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 4.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 4.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73.97 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 87.59 m²
 • 4.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 4.8 tỷVND