Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 47.2 m²
 • 4.4 tỷVND
B
 • 634.6 m²
 • 38 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 54.2 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44.8 m²
 • 3.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 133.8 m²
 • 10.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 53 m²
 • 4.75 tỷVND