Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 81 m²
 • 3.39 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 106.4 m²
 • 3.75 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 88 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 3.29 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 4.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 71 m²
 • 2.47 tỷVND