Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 69.16 m²
 • 3.7 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 3.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 69.42 m²
 • 3.2 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 83.15 m²
 • 4.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 70.45 m²
 • 3.65 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 83.15 m²
 • 4 tỷVND