Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 98 m²
 • 3.6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 100.18 m²
 • 3.31 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 84.68 m²
 • 3.05 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 79.53 m²
 • 3.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.8 tỷVND