Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.74 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 3.67 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 3.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63.92 m²
 • 3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 3.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 15 m²
 • 2.2 tỷVND