Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 61.3 m²
 • 1.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 57 m²
 • 1.3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 76.5 m²
 • 2.85 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 62.6 m²
 • 2.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75.8 m²
 • 2.67 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 78 m²
 • 2 tỷVND