Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.47 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.35 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 129 m²
 • 4.75 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 2.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.35 tỷVND