Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 102 m²
 • 3.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 3.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 199 m²
 • 41 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 26.5 m²
 • 4.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 8.9 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 73.2 m²
 • 10 tỷVND