Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 145 m²
 • 13.5 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 186 m²
 • 19 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 145 m²
 • 9.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 202 m²
 • 15.5 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 201 m²
 • 16.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 145 m²
 • 11 tỷVND