Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 48.8 m²
 • 3.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 4.75 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 140 m²
 • 16.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 74.4 m²
 • 6.9 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 126.2 m²
 • 13 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 4.6 tỷVND