Nhà đất lân cận

A
 • 112.3 m²
 • 1.95 tỷVND
B
 • 175.5 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 81 m²
 • 2.1 tỷVND
D
 • 150 m²
 • 3.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 530 m²
 • 7.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 97.3 m²
 • 1.5 tỷVND