Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 404 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 212.6 m²
 • 2.95 tỷVND
C
 • 1,186.7 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 109.4 m²
 • 1.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 1,245 m²
 • 7.9 tỷVND
F
 • 1,530.2 m²
 • 20 tỷVND