Nhà đất lân cận

A
 • 1,186.7 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1,245 m²
 • 7.9 tỷVND
C
 • 1,530.2 m²
 • 20 tỷVND
D
 • 299.8 m²
 • 3.85 tỷVND
E
 • 116.1 m²
 • 2.5 tỷVND
F
 • 200 m²
 • 3.15 tỷVND