Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 41.1 m²
 • 4.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 3.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 13.5 m²
 • 1.79 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 63 m²
 • 8.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 89 m²
 • 12.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 53.5 m²
 • 5.2 tỷVND