Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 32 m²
 • 3.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 180 m²
 • 14 tỷVND
C
 • 75 m²
 • 4.1 tỷVND
D
 • 26
 • 26
 • 170.4 m²
 • 20.5 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 5.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 64 m²
 • 3.4 tỷVND