Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 96 m²
 • 6.8 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 36 m²
 • 2.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 28.4 m²
 • 1.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 32 m²
 • 2 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 27 m²
 • 1.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 102 m²
 • 7.7 tỷVND