Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 113 m²
 • 3.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 2.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110.7 m²
 • 3.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 2.26 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 119 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 62.6 m²
 • 2.9 tỷVND