Nhà đất lân cận
A
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 6 tr/tháng
B
 • 2
 • 2
 • 69.96 m²
 • 6 tr/tháng
C
 • 2
 • 2
 • 69.96 m²
 • 8.5 tr/tháng
D
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 10.5 tr/tháng
E
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 6.5 tr/tháng
F
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 8 tr/tháng