Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 61.7 m²
 • 6 tr/thángVND
B
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 8 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 1
 • 3
 • 100 m²
 • 15 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 370 m²
 • 20 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 100 m²
 • 16 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 57 m²
 • 5.5 tr/thángVND