Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 30 m²
 • 14 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 78.6 m²
 • 15 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 86 m²
 • 10 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 9 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 15 tr/thángVND
F
 • 2
 • 3
 • 48 m²
 • 25 tr/thángVND