Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 96 m²
 • 17 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 120 m²
 • 13 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 94.5 m²
 • 25 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 75 m²
 • 19.2 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 80 m²
 • 19 tr/thángVND
F
 • 1
 • 1
 • 28 m²
 • 7 tr/thángVND