Nhà đất lân cận

A
  • 3
  • 3
  • 154 m²
  • 52 tr/thángVND
B
  • 2
  • 2
  • 98 m²
  • 42.7 tr/thángVND
C
  • 3
  • 2
  • 127 m²
  • 62.9 tr/thángVND
D
  • 2
  • 2
  • 91 m²
  • 30 tr/thángVND
E
  • 1
  • 1
  • 63.8 m²
  • 25 tr/thángVND
F
  • 2
  • 2
  • 93 m²
  • 33 tr/thángVND