Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 150 m²
 • 78.1 tr/thángVND
B
 • 3
 • 2
 • 155 m²
 • 78.4 tr/thángVND
C
 • 1
 • 1
 • 60 m²
 • 24.4 tr/thángVND
D
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 32.9 tr/thángVND
E
 • 3
 • 2
 • 123 m²
 • 56.1 tr/thángVND
F
 • 3
 • 2
 • 123 m²
 • 63.4 tr/thángVND