Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 8 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 7.5 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 1
 • 2
 • 150 m²
 • 30 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 16 m²
 • 4 tr/thángVND
E
 • 250 m²
 • 30 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 77.7 m²
 • 6.5 tr/thángVND