Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 73.5 m²
 • 18 tr/thángVND
B
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 19.5 tr/thángVND
C
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 18 tr/thángVND
D
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 19 tr/thángVND
E
 • 1
 • 1
 • 51.9 m²
 • 15 tr/thángVND
F
 • 2
 • 2
 • 69.6 m²
 • 18 tr/thángVND