Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 68.15 m²
 • 14 tr/thángVND
B
 • 2
 • 2
 • 68.39 m²
 • 19 tr/thángVND
C
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 25 tr/thángVND
D
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 18 tr/thángVND
E
 • 3
 • 2
 • 98 m²
 • 28 tr/thángVND
F
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 30 tr/thángVND