Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 8 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 12 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 9 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 9 tr/thángVND
E
 • 1
 • 2
 • 100 m²
 • 20 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 14 tr/thángVND