Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 100 m²
 • 15 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 8 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 9 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 9.5 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 12 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 247.5 m²
 • 25 tr/thángVND