Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 19 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 16 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 3
 • 4
 • 220 m²
 • 32 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 43 m²
 • 12 tr/thángVND
E
 • 1
 • 2
 • 116 m²
 • 28.5 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 146.87 m²
 • 35 tr/thángVND