Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 139 m²
 • 73 tr/thángVND
B
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 33 tr/thángVND
C
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 28 tr/thángVND
D
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 44 tr/thángVND
E
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 36.7 tr/thángVND
F
 • 2
 • 2
 • 83.83 m²
 • 35 tr/thángVND