Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 3
 • 4
 • 70 m²
 • 16 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 6
 • 5
 • 121.5 m²
 • 38 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 80 m²
 • 12 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 80 m²
 • 15 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 6.5 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 101 m²
 • 20 tr/thángVND