Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 10.5 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 9 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 9 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 10.5 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 10.5 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 10.5 tr/thángVND