Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 400 m²
 • 35 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 4
 • 2
 • 125 m²
 • 11 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 64 m²
 • 7.5 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 5
 • 5
 • 54 m²
 • 14 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 9 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 5
 • 5
 • 51.6 m²
 • 11 tr/thángVND