Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 6
 • 6
 • 109.3 m²
 • 30 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 35 m²
 • 17 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 4
 • 5
 • 58 m²
 • 25 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 1
 • 2
 • 22 m²
 • 5.5 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 26.8 m²
 • 10.5 tr/thángVND
F
 • 80 m²
 • 33 tr/thángVND