Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 60 m²
 • 20 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 14 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 56.5 m²
 • 14 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 12 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 8.5 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 10 tr/thángVND