Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 360 m²
 • 70 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 5
 • 6
 • 66 m²
 • 13 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 56 m²
 • 15 tr/thángVND
D
 • 2
 • 2
 • 57 m²
 • 12 tr/thángVND
E
 • 3
 • 2
 • 80 m²
 • 14 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 9 tr/thángVND