Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 150 m²
 • 16 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 6
 • 3
 • 54 m²
 • 16 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 80 m²
 • 18 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 12 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 28 m²
 • 8 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 5
 • 6
 • 68 m²
 • 16 tr/thángVND