Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 38 m²
 • 16 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 4
 • 32 m²
 • 19.5 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 5
 • 4
 • 36 m²
 • 15 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 27.1 m²
 • 10 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 10 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 48 m²
 • 15 tr/thángVND