Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 100 m²
 • 13 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 117 m²
 • 17 tr/thángVND
C
 • 6
 • 4
 • 110 m²
 • 35 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 160 m²
 • 25 tr/thángVND
E
 • 1
 • 333 m²
 • 40 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 90 m²
 • 12 tr/thángVND