Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 25 m²
 • 12 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 25 m²
 • 11 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 40 m²
 • 20 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 60 m²
 • 11 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 70 m²
 • 40 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 1
 • 2
 • 55 m²
 • 10 tr/thángVND