Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 6 tr/thángVND
B
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 7 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 6.5 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 8 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 7.5 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 6 tr/thángVND