Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 20 tr/thángVND
B
 • 7
 • 4
 • 60 m²
 • 40 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 95 m²
 • 35 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 6
 • 5
 • 100 m²
 • 18 tr/thángVND
E
 • 1
 • 1
 • 20 m²
 • 3.8 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 20 tr/thángVND