Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 400 m²
 • 20 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 6,000 m²
 • 60 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 80 m²
 • 8 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 6 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 4
 • 5
 • 73 m²
 • 15 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 100 m²
 • 12 tr/thángVND