Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 180 m²
 • 26 tr/thángVND
B
 • 3
 • 2
 • 72.4 m²
 • 15 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 52 m²
 • 16 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 200 m²
 • 20 tr/thángVND
E
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 13 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 72 m²
 • 8 tr/thángVND