Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 14 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 35 m²
 • 20 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 3
 • 4
 • 84 m²
 • 35 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 28 m²
 • 14 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 52 m²
 • 15 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 13.5 tr/thángVND