Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
  • 3
  • 2
  • 100 m²
  • 16 tr/thángVND
B
Đã thuê
  • 5
  • 6
  • 65 m²
  • 22 tr/thángVND
C
  • 3
  • 2
  • 160 m²
  • 27 tr/thángVND
D
Đã thuê
  • 36 m²
  • 7 tr/thángVND
E
Đã thuê
  • 3
  • 3
  • 50 m²
  • 22 tr/thángVND
F
Đã thuê
  • 3
  • 2
  • 41 m²
  • 9 tr/thángVND