Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 35 m²
 • 20 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 18 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 75 m²
 • 28 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 3
 • 4
 • 30 m²
 • 23 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 40 m²
 • 10 tr/thángVND
F
 • 2
 • 2
 • 115 m²
 • 25 tr/thángVND